Sportlov

24-feb-2017 Under vecka 9 (27/2-5/3) kommer inga leveranser utföras. Vi kommer ha begränsade möjligheter att svara i telefon men mail, sms, order och övriga kontaktförsök kommer behandlas som vanligt.