Glapp Thermomix

24-sep-2014 På vissa av Worverks Thermomix TM31 som sålts i Sverige mellan 2012 och 2014 finns det ett glapp mellan packningen och locket. Detta kan innebära att om man mixar något varmt kan det skvätta ut från sidorna av locket, vilket kan leda till brännskador. Har du märkt detta på din Thermomix så ska du maila info@hermelinhandels.se skriv: "SG101" i ämnesraden och att du har detta problemet samt dina kontaktuppgifter och adress så skickas en ny packning ut till dig kostnadsfritt