Centrifuger

26-apr-2016

Nu har vi fått hem Centrifuger för restaurangbruk! Läs mer om de olika modellerna från pro-Xtract under fliken molekylärt